Teamcoaching voor een optimale onderlinge samenwerking en communicatie

Werk je met plezier in je team? Geven de teamleden elkaar op een effectieve manier feedback? Worden de afdelingsdoelstellingen gezamenlijk gehaald? Heeft ieder teamlid dezelfde belangen? Is het een team zonder interne conflicten of misverstanden? Maakt ieder teamlid op een ontspannen manier gebruik van zijn kwaliteiten?

Een succesvol team is een team dat constructief en met plezier samenwerkt, optimaal gebruikt maakt van de unieke kwaliteiten en kracht van ieder teamlid en over de juiste vaardigheden beschikt om de afdelings- of teamdoelstellingen op een efficiënte en daadkrachtige manier te behalen.

Teamcoaching voor een effectieve samenwerking en communicatie

Maar soms lukt dat (nog) niet en is er sprake van een ongewenste situatie waarin de samenwerking stroef verloopt en waardoor de effectiviteit en de productiviteit van een team te laag is.

 • Een nieuw team is opgericht, samengesteld uit teamleden die elkaar nog niet kennen en nog langs elkaar heen werken.
 • Er is een reorganisatie geweest en de teamleden die afscheid hebben moeten nemen van hun oude collega’s en/of hun oude functie hebben nog last van ‘oud zeer’.
 • Een aantal teamleden hebben regelmatig een conflict, dat beïnvloedt de sfeer negatief.
 • De medewerkers nemen onvoldoende verantwoordelijkheid voor hun eigen functioneren.
 • De teamleden klagen over het gedrag van de leidinggevende
 • De medewerkers beschikken wel over kwaliteiten, maar weten niet hoe ze deze kunnen inzetten voor hun team.
 • Collega’s geven elkaar onderling geen feedback.
 • Doelstellingen, visie, missie en rollen van de afdeling zijn onbekend, waardoor de teamleden niet weten wat het gewenste resultaat is van hun werkzaamheden.

Dan kan teamcoaching uitkomst bieden. We zetten hierbij onze jarenlange ervaring met de methodieken van Patrick Lencioni in. Verschillende van zijn inzichten en boeken gebruiken we op regelmatige basis:

 • De 5 frustraties van teamwork (The five dysfunctions of a team)
 • De beslissende voorsprong (The advantage)
 • De 3 kenmerken van een ideale teamspeler (The ideal teamplayer)
 • Vergaderen is dodelijk (Death by meeting)
 • De 5 valkuilen voor managers (The five temptations of a CEO)
 • Getting Naked