Managementcoaching

Leidinggeven wil zeggen: ‘het begeleiden van het gedrag van een medewerker of groep medewerkers in functie van bepaalde doelstellingen te realiseren’.

Ofwel kan dit door middel van sturing, plannen, organiseren en controleren. Of door middel van ondersteuning, luisteren, coachen, adviseren en ondersteunen.

Het moeilijkste van leidinggeven is waarschijnlijk het motiveren van werknemers. Hiervoor zijn een goede set van leiderschaps- en managementvaardigheden onontbeerlijk. Deze kunnen zijn:

 • Situationeel leidinggeven
 • Een succesvol businessplan opstellen
 • Coachen
 • Delegeren
 • Motiverende functioneringsgesprekken voeren
 • Effectieve evaluatiegesprekken voeren
 • Feedback geven en ontvangen
 • Teambuilding en organisatie van leerevents
 • Leidinggeven met de vertrouwensformule
 • Aan de slag met kwetsbaarheid
 • Leidinggeven met de persoonlijkheidstypologi├źn (Insights/DISC/MBTI)
 • Wat is ‘overleggen’?
 • Respectvol en motiverend aansturen
 • Slecht nieuws en moeilijk boodschappen – hoe begin ik eraan?
 • Dialogeren en communiceren in leiderschap
 • Be├»nvloedend managen van je team

Vele teamleader- en managementcoachings zijn op maat en kunnen een combinatie zijn van verschillende vormen: training, persoonlijke coaching, klankbordgesprekken, e-coachings via skype, telefoon of email, … .

Voor meer info, neem gerust even contact met ons op.