Team- en managementcoaching (Lencioni en/of Deep Democracy)

Vele organisaties en teams zijn slim maar daarom nog niet gezond. Ze zijn veel bezig met resultaten en kpi’s maar vergeten dat deze worden behaald door de mensen in de teams.

In deze VUCA wereld zullen vooral de sterke en gezonde teams het succes van uw onderneming bepalen.

Teamcoaching

Niet de strategische en financiële sterktes van een organisatie zijn doorslaggevend … maar wel de kracht en gezondheid van teams zullen hét ultieme competitief voordeel zijn in de toekomst … (P. Lencioni)

Werk je met plezier in je team? Geven de teamleden elkaar op een effectieve manier feedback? Worden de afdelingsdoelstellingen gezamenlijk gehaald? Heeft ieder teamlid dezelfde belangen? Zijn er “elephants in the room”? Is er inclusie van de onderstroom?

Een succesvol team is een team dat constructief en met plezier samenwerkt, optimaal gebruikt maakt van de unieke kwaliteiten en kracht van ieder teamlid en over de juiste vaardigheden beschikt om de afdelings- of teamdoelstellingen op een efficiënte en daadkrachtige manier te behalen.

Teamcoaching voor een effectieve samenwerking en communicatie

Maar soms lukt dat (nog) niet en is er sprake van een ongewenste situatie waarin de samenwerking stroef verloopt en waardoor de effectiviteit en de productiviteit van een team te laag is.

 • Een nieuw team is opgericht, samengesteld uit teamleden die elkaar nog niet kennen en nog langs elkaar heen werken.
 • Er is een reorganisatie geweest en de teamleden die afscheid hebben moeten nemen van hun oude collega’s en/of hun oude functie hebben nog last van ‘oud zeer’.
 • Een aantal teamleden hebben regelmatig een conflict, dat beïnvloedt de sfeer negatief.
 • De medewerkers nemen onvoldoende verantwoordelijkheid voor hun eigen functioneren.
 • De teamleden klagen over het gedrag van de leidinggevende
 • De medewerkers beschikken wel over kwaliteiten, maar weten niet hoe ze deze kunnen inzetten voor hun team.
 • Collega’s geven elkaar onderling geen feedback.
 • Doelstellingen, visie, missie en rollen van de afdeling zijn onbekend, waardoor de teamleden niet weten wat het gewenste resultaat is van hun werkzaamheden.

Dan kan teamcoaching uitkomst bieden.

We zetten hierbij onze jarenlange ervaring rond groepsdynamica in met verschillende methodieken in zoals:

 • De 5 frustraties van teamwork (P. Lencioni)
 • De beslissende voorsprong (P. Lencioni)
 • Deep Democracy (Jitske Kramer)
 • Building Corporate Tribes (Jitske Kramer)
 • Insights/DISC/MBTI
 • De 3 kenmerken van een ideale teamspeler (P. Lencioni)

 

Managementcoaching

Leidinggeven wil zeggen: ‘het begeleiden van het gedrag van een medewerker of groep medewerkers in functie van bepaalde doelstellingen te realiseren’.

Ofwel kan dit door middel van sturing, plannen, organiseren en controleren. Of door middel van ondersteuning, luisteren, coachen, adviseren en ondersteunen.

Het moeilijkste van leidinggeven is waarschijnlijk het motiveren van werknemers. Hiervoor zijn een goede set van leiderschaps- en managementvaardigheden onontbeerlijk. Deze kunnen zijn:

 • Situationeel leidinggeven
 • Een succesvol businessplan opstellen
 • Coachen
 • Delegeren
 • Motiverende functioneringsgesprekken voeren
 • Effectieve evaluatiegesprekken voeren
 • Feedback geven en ontvangen
 • Teambuilding en organisatie van leerevents
 • Leidinggeven met de vertrouwensformule
 • Aan de slag met kwetsbaarheid
 • Leidinggeven met de persoonlijkheidstypologiën (Insights/DISC/MBTI)
 • Wat is ‘overleggen’?
 • Respectvol en motiverend aansturen
 • Slecht nieuws en moeilijk boodschappen – hoe begin ik eraan?
 • Dialogeren en communiceren in leiderschap
 • Beïnvloedend managen van je team

Vele teamleader- en managementcoachings zijn op maat en kunnen een combinatie zijn van verschillende vormen: training, persoonlijke coaching, klankbordgesprekken, e-coachings via skype, telefoon of email, … .

Voor meer info, neem gerust even contact met ons op.