Trust Assessment

Hoe gebruik je content voor sales?

Trixolutions heeft zich de voorbije jaren meer en meer gespecialiseerd als “Trust Builders”, expert in het helpen van mensen, teams en organisaties om sterker en beter te worden in het onderling “vertrouwen”.

Dit blijkt immers het belangrijkste basiselement én fundament te zijn in vaardigheden als teamcoaching, leidinggeven, adviseren, overtuigen en inspireren.

Vertrouwen is een relatief, persoonlijk en subjectief begrip. Daardoor is het net zo moeilijk tastbaar en werkbaar te maken.

Toch slaagden D. Maister en CH Green er in om een “Formule van Vertrouwen” op te maken.

Deze formule is gebaseerd op 4 variabelen die de intensiteit van het vertrouwenspeil weergeven. Het assessment meet dan ook jouw sterkte in deze 4 variabelen.

Deze vier variabelen zijn: geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, intimiteit en eigenbelang. Zij dekken de meeste betekenissen van vertrouwen in de dagelijkse zakelijke interacties, en ze worden gecombineerd in de formule van vertrouwen.

Eenvoudig gezegd, als je de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en intimiteit verhoogt (de variabelen in de teller), stijgt je betrouwbaarheid. De keerzijde is dat wanneer jouw eigenbelang (de noemer) verhoogt, jouw betrouwbaarheid daalt.

Om bijzonder betrouwbaar te zijn, moet je goed scoren op alle vier de variabelen in de formule. Hoe consistenter de scores van jouw variabelen zijn, hoe hoger jouw algehele vertrouwensquotiënt.