Assessment en Development Centers

In deze ‘War for Talent’ maakt u best geen fouten wanneer het aankomt op aanwerven of doorstromen van medewerkers.

Niet enkel de juiste man/vrouw op de juiste plaats is belangrijk, maar ook het verdere ontwikkelingspad is cruciaal om het beste humaan kapitaal aan te trekken en te behouden.

Foundation Assessment of Development Center

Trixolutions besteedt aandacht aan de context van de functie en de verwachtingen voor de toekomst. De competenties vloeien voort uit het competentieprofiel opgemaakt door HR en/of de N+1 van de deelnemer.
De deelnemer wordt doorheen het Assessment of Development Center ondergedompeld in realistische en waarheidsgetrouwe situaties waarbinnen hij specifieke opdrachten krijgt die relevant zijn voor de functie en de uitdagingen die voor hem liggen. De cultuur en de context van de klant wordt hierin opgenomen.

Design Assessment of Development Center

Het Assessment of Development Center is opgebouwd in een matrixstructuur:

  • De te evalueren competenties
  • Gebruikte tools om de competenties te evalueren

Elke competentie wordt op minimum 2 verschillende wijzen geëvalueerd, teneinde de objectiviteit te garanderen.

Overzicht van mogelijke tools

  • STARR Interview
  • Persoonlijkheidsvragenlijst (bv.OPQ (SHL) of andere cfr. Ixly)
  • Motivatievragenlijst
  • CareerCoach© als alternatief voor persoonlijkheidsvragenlijst en motivatievragenlijst – Bevraging van loopbaanwaarden, loopbaanattitudes en energie-stress balans
  • In basket oefening1
  • Simulatieoefening – leiderschap/sales
  1. In basket oefening: De deelnemer wordt binnen een fictieve context geplaatst en wordt gevraagd om vanuit de functie die hij beoefent een mailbox te beheren. De informatie en behandelde topics zijn zeer divers. De deelnemer wordt gevraagd het werk te organiseren, prioriteiten te zetten, acties te definiëren en beslissingen te nemen.

Bovenstaande kan ook uitgebreid worden met personality assessments.

Al meer dan 30 jaar gebruikten miljoenen mensen personality assessments en instrumenten om meer over zichzelf en anderen te leren. De basis van persoonlijk en professioneel succes ligt in het kennen van jezelf, het begrijpen van anderen en het inzien van de impact van je gedrag en communicatie.

Deze assessments kunnen leidinggevenden en medewerkers helpen hun gedrag beter te begrijpen, te leren hoe en wanneer hun gedrag aan te passen, hun communicatie effectiever te laten verlopen, verschillen te waarderen, individuele en teamprestaties te verbeteren en conflictsituaties te vermijden.

Het helpt coaches, managers en verkopers om effectiever te zijn in hun dagelijkse activiteiten met hun medewerkers, deelnemers of klanten.

Enkele assessments waarmee we werken zijn Insights, DISC, MBTI …