Digitale opleidingstoppers!

Hybride werken

Is jouw organisatie ook druk bezig met een post-corona werkbeleid te schrijven en te organiseren? En is er 1 woord dat terugkomt: ‘hybride’?

Het nieuwe hybride werken vraagt om een vernieuwde aanpak, vaardigheden en bouwstenen. Dit programma van 9 interactieve sessies bekwaamt je als werknemer, teamlid, teamlead of manager in de vaardigheden en bouwstenen die je nodig hebt om succesvol te zijn in de toekomst van het ‘nieuwe Hybride werken’.

 • Hybride (zelf)leiderschap
 • Hybride teamwork
 • Hybride welzijn

Train-the-Virtual-Trainer

Op een attractieve en interactieve manier deelnemers betrekken en engageren in digitale opleidingen, workshops en meetings is een nieuwe belangrijke vaardigheid geworden.

In onze Trixolutions Virtual Classroom begeleiden we onze deelnemers in de knepen van het vak!

 • Voorafgaande intake met alle deelnemers.
 • Intro en opstart.
 • Managen van jezelf en de omgeving.
 • Managen van je digitale sessie.
 • Managen van je digitale tools.
 • Managen van je (virtuele) deelnemers.
 • Persoonlijke opdrachten en feedback.

De 5 frustraties van Virtuele Teams

In het begin gaat dat digitaal samenwerken goed…. Iedereen op Zoom en MS TEAMS (Skype). Van de virtuele koffiepauzes tot aan de virtuele apero’s probeert elk team in de beginperiode zijn plan te trekken.

Maar dan komt het besef dat het virtueel samenwerken toch niet vanzelf gaat, het loopt anders, moeilijker en de eerste barsten beginnen te ontstaan….

 • Vertrouwen opbouwen in Virtuele Teams.
 • Respectvolle conflicten (leren) hebben.
 • Teambetrokkenheid creëren.
 • Aansprakelijkheid aanwakkeren.
 • Resultaatgerichtheid bekomen.