Deep Democracy

De nieuwe generatie leiders beseft steeds meer en meer dat echt luisteren, samenwerking, diversiteit, respectvolle conflicten en synergie, écht belangrijk zijn voor een gedegen én gedragen besluitvorming.

Het model

De essentie van leiderschap en samenwerken is het kunnen omgaan met verschillen. Verschillen zijn de energiebron van ontwikkeling. Organisaties creëren waarde als ze inbreng van verschillende deskundigen benutten. Dit vraagt een “oriëntatie” op het “geheel”, zonder het belang van het “deel” uit het oog te verliezen. Leiders staan dan voor de uitdaging om soms wezenlijke verschillen te verbinden. Hoe bouw je een vertrouwensbasis van waaruit er gezamenlijk en met plezier aan gedragen beslissing kan worden gewerkt?

Het vraagt dat een leider moet leren constructief om te gaan met verschillen. Niet eenvoudig. Het “andere” vinden we lastig, omdat het ons ook confronteert met het feit dat het ook anders kan. Jouw manier van denken is immers niet de enige juiste. Als je niet helemaal zeker bent van jezelf worden deze verschillen bedreigend. Dan ligt de verleiding op de loer om macht, hiërarchie en politiek te gebruiken om die verschillen te reduceren, daarmee ook de kracht en wijsheid van de groep vernietigend. Want verschillen verdwijnen niet, ze gaan ondergronds. Er ontstaat een onderstroom van klagen en zagen. Van negatieviteit, van roddel aan de koffiemachines. Die krijgen we enkel weg door inclusie, divers debat, samenwerking en synergie.

 • Verzamel invalshoeken
 • Zoek het alternatief
 • Verspreid alternatief
 • Voeg minderheidswijsheid toe
 • Werken met de onderstroom

Mogelijkheden (digitale) opleiding en coaching

Bovenstaande inzichten, methodieken en oefeningen kunnen u aangeboden worden in de volgende formats:

Offline (Covid-19 proof)

 • Persoonlijke coaching
 • Inspiratiesessie van 1,5 uur
 • Workshop van een halve dag
 • Opleidingstraject

Online (Platform ZOOM, TEAMS of VEDAMO)

 • Persoonlijke Coaching
 • Inspiratiesessie van 1,5 uur in onze Trixolutions Virtual Classroom
 • Workshop van een halve dag in onze Trixolutions Virtual Classroom
 • Digitale Learning Journey

Vraag hier een gratis demo aan van onze Trixolutions Virtual Classroom! Vraag hier meer info over de mogelijkheden!