De Ideale Teamspeler

Het model – De ideale teamspeler

 

54d0d9_ef4d57eb51264464b5ca58b2aa15addamv2.webp

Bescheiden

Ideale teamspelers zijn bescheiden. Ze hebben geen buitensporig ego en status zegt hen niets. Bescheiden mensen wijzen snel op de bijdragen van anderen en zoeken traag aandacht voor hun eigen bijdragen. Ze delen erkenningen, plaatsen het team boven zichzelf en definiëren succes als iets gezamenlijks in plaats van iets individueels.

Hongerig

Ideale teamspelers zijn hongerig. Ze zijn altijd op zoek naar meer. Meer dingen om te doen. Meer om te leren. Meer verantwoordelijkheid om op zich te nemen. Hongerige mensen hoeven bijna nooit door een manager gepusht te worden om harder te werken, omdat ze gemotiveerd en ijverig zijn. Ze denken constant na over de volgende stap en de volgende opportuniteit.

Slim

Ideale teamspelers zijn slim. Ze hebben een gezond verstand over mensen. Slimme mensen weten vaak wat er in een groepssituatie gebeurt en hoe ze op de meest effectieve manier met anderen kunnen omgaan. Ze hebben een goed beoordelingsvermogen en intuïtie over de subtiliteiten van de groepsdynamiek en de impact van hun woorden en daden.

Hoe herken je de ideale teamspeler

1       Inleiding

Met voldoende tijd, geduld en aandacht van een goede manager kan bijna iedereen leren een teamspeler te worden. Daar ben ik van overtuigd.

Sommige mensen zijn wel beter in teamwork dan anderen. Dit zijn mensen die onmiddellijk waarde toevoegen in een teamomgeving en veel minder coaching en management nodig hebben om op een zinvolle manier bij te dragen.

Er zijn dus twee logische vragen. Hoe zien deze mensen eruit? En hoe vinden we ze? Het blijkt dat ze drie kenmerken gemeen hebben: ze zijn bescheiden, hongerig en slim.

Alvorens ik elk van deze kenmerken uitleg, wil ik eerst uitleggen hoe deze theorie tot stand is gekomen. Zoals zoveel van mijn ideeën, kwam dit naar boven als resultaat van mijn werk met klanten in de afgelopen twintig jaar. Telkens wanneer ik met CEO’s en hun leiderschapsteams werkte om kernwaarden te identificeren, werd mij vaak gevraagd naar de waarden van mijn eigen bedrijf, The Table Group. Wanneer we onze drie waarden onthulden, vroegen veel van onze klanten of ze die waarden ook voor zichzelf konden overnemen.

Natuurlijk zeiden we “nee” en legden we uit dat ze zelf concepten moesten bedenken die hun unieke geschiedenis en cultuur weerspiegelden. Wij waren een bedrijf dat gericht was op teamwerk en bekend stond om The Five Dysfunctions of a Team, dus de waarden bescheiden, hongerig en slim waren logisch voor ons. Wat we niet beseften, was dat onze klanten, die bijna allemaal bezig waren met teamwork, aangetrokken werden tot onze waarden omdat dat de bouwstenen waren van echte teamspelers. Toen we dat eenmaal beseften, was het idee voor dit boek geboren.

2       De drie kenmerken

De drie kenmerken lijken vrij eenvoudig, maar vereisen enige uitleg.

Bescheiden

Het eerste en belangrijkste kenmerk van een ideale teamspeler is bescheidenheid. Een bescheiden werknemer is iemand die zich meer bekommert om het succes van het team dan erkenning te krijgen voor zijn of haar bijdragen. Mensen die niet bescheiden zijn, mensen die onevenredig veel aandacht vragen, zijn gevaarlijk voor een team. Bescheiden teamspelers zijn niet bang om de vaardigheden en talenten die ze in het team aanbrengen eerlijk te erkennen, maar nooit op een trotse of opschepperige manier.

Hongerig

Het volgende kenmerk van een ideale teamspeler is honger, de wens om hard te werken en alles te doen wat nodig is om het team te helpen slagen. Hongerige werknemers hoeven bijna nooit door een manager gepusht te worden om harder te werken, omdat ze gemotiveerd en ijverig zijn. Ze bieden zich vrijwillig aan om hiaten op te vullen, meer verantwoordelijkheden op zich te nemen en zoeken gretig naar nieuwe manieren om bij te dragen aan het team.

Slim

Het laatste kenmerk van een teamspeler heeft niets met intelligentie te maken, maar wel met wijs omgaan met mensen. Slimme werknemers begrijpen de nuances van teamdynamiek en weten hoe hun woorden en daden anderen beïnvloeden. Hun goed beoordelingsvermogen en intuïtie helpen hen om op de meest effectieve manier met anderen om te gaan.

Hoe eenvoudig deze drie concepten ook zijn, de sleutel tot dit alles is de unieke combinatie van de drie kenmerken die iemand tot een ideale teamspeler maken. Als zelfs maar één van deze eigenschappen ontbreekt, kunnen er problemen ontstaan.

Een bescheiden en hongerige werknemer die niet slim is met mensen kan bijvoorbeeld veel bereiken, maar zal vaak een spoor van interpersoonlijke vernieling achter zich laten. Een persoon die slim en bescheiden is, maar niet hongerig, zal teamleden frustreren door alleen te doen wat nodig is en zal constant gevraagd worden om meer te doen. Tot slot kan een teamlid dat hongerig en slim, maar echt niet bescheiden is, een verwoestende impact hebben op een team. Dit type weet zich te profileren als een goedbedoelende collega, terwijl hij vooral denkt aan zijn eigen behoeften. Tegen de tijd dat de teamleden dit doorkrijgen, zijn mensen gemanipuleerd en getekend.

Hoe werf je ideale teamspelers aan? Je moet vooral weten waar je op moet letten en dat je op niet-traditionele manieren moet zoeken. En hoe zit het met werknemers die al in het team zitten en een of meer van de kenmerken missen? Om hen te helpen verbeteren, moet je ervoor zorgen dat ze de concepten begrijpen en weten waar ze tekortschieten. Dit eenvoudige model introduceren bij teams en hen toelaten zichzelf te beoordelen, is al een goede stap naar verbetering.

3      Mooi resultaat

De impact van teamleden die waarde hechten aan en blijk geven van nederigheid, honger en intelligentie, kan niet genoeg worden benadrukt. De meeste teams die het moeilijk hebben, hebben niet zozeer een gebrek aan kennis of competenties, maar hebben geen toegang tot die kennis en competenties vanwege disfunctioneel gedrag. Een team met allemaal mensen die bescheiden, hongerig en slim zijn, zal deze disfuncties snel en gemakkelijk overwinnen, waardoor ze meer gedaan kunnen krijgen in minder tijd en met veel minder afleiding. Ik hoop dat deze aanpak leiders zal helpen bij het aanwerven, herkennen en ontwikkelen van ideale teamspelers in hun organisaties.

Over Trixolutions en Patrick Lencioni

Trixolutions is exclusief CAPA PRO geaccrediteerd en daardoor lid van de Table Group van Patrick Lencioni. Samen zetten we ons in om werknemers meer voldoening te geven door organisaties gezonder te maken. Trixolutions heeft gewerkt met honderden senior leidinggevenden en hun teams in organisaties.. Door zijn werk als bestsellerauteur is Patrick Lencioni ceen pionier in de beweging rond gezonde organisaties, Trixolutions is heel fier rechtsreeks met hem te kunnen samenwerken.

capaprobadge

Mogelijkheden (digitale) opleiding en coaching

Bovenstaande inzichten, methodieken en oefeningen kunnen u aangeboden worden in de volgende formats:

Offline (Covid-19 proof)

  • Persoonlijke coaching
  • Inspiratiesessie van 1,5 uur
  • Workshop van een halve dag
  • Opleidingstraject

Online (Platform ZOOM, TEAMS of VEDAMO)

  • Persoonlijke Coaching
  • Inspiratiesessie van 1,5 uur in onze Trixolutions Virtual Classroom
  • Workshop van een halve dag in onze Trixolutions Virtual Classroom
  • Digitale Learning Journey

Vraag hier een gratis demo aan van onze Trixolutions Virtual Classroom! Vraag hier meer info over de mogelijkheden!