De Beslissende Voorsprong

Het Model – De Beslissende Voorsprong (by Patrick Lencioni)

De beslissende voorsprong

1. Een samenhangend leiderschapsteam opbouwen

Samenhangende teams elimineren politiek en vergroten hun effectiviteit door het volgende te doen.

 • Open zijn en vertrouwen opbouwen
 • Constructieve ideologische conflicten aangaan
 • Zich inzetten voor duidelijke beslissingen
 • Elkaar verantwoordelijk houden voor gedrag en prestaties
 • Focussen op collectieve resultaten

2. Helderheid scheppen

Gezonde organisaties verkleinen de kans op verwarring door het volgende te verduidelijken.

 • Waarom bestaan we?
 • Hoe gedragen we ons?
 • Wat doen we?
 • Hoe zullen we slagen?
 • Wat is op dit moment het belangrijkste?
 • Wie moet wat doen?

3. Helderheid overcommuniceren

Gezonde organisaties brengen hun werknemers op één lijn rond organisatorische duidelijkheid door kernboodschappen te communiceren via …

 • Herhaling
 • Eenvoud
 • Meerdere mediums
 • Trapsgewijze berichten

4. De helderheid versterken

Organisaties verstevigen hun gezondheid door te zorgen voor consistentie in …

 • Het aanwerven
 • Beheren van de prestaties
 • Beloningen en erkenning
 • Ontslag van de werknemer
 • Vergaderingen

De beslissende voorsprong

1 Inleiding

Alle concurrentievoordelen die we tijdens onze carrière hebben nagestreefd, zijn verdwenen. Dat klopt. Strategie. Technologie. Financiën. Marketing. Weg.

Nee, die disciplines zijn niet verdwenen. In de meeste organisaties zijn ze nog allemaal springlevend. En dat is goed, want ze zijn belangrijk. Maar als zinvolle concurrentievoordelen, als echte differentiators die het ene bedrijf van het andere onderscheiden, zijn ze niet meer wat ze ooit waren.

Dat komt omdat vrijwel elke organisatie, van eender welke omvang, toegang heeft tot de beste ideeën en werkwijzen rond strategie, technologie en die andere onderwerpen. Aangezien informatie alomtegenwoordig is geworden in dit digitale tijdperk, is het bijna onmogelijk om een voordeel te behouden op basis van intellectuele ideeën.

Er is echter nog één onbenut concurrentievoordeel dat belangrijker is dan alle andere. Het is eenvoudig, betrouwbaar en vrijwel gratis.
Ik heb het over de gezondheid van een organisatie.

Samenhangende teams elimineren politiek en vergroten hun effectiviteit door het volgende te doen.
• Open zijn en vertrouwen opbouwen
• Constructieve ideologische conflicten aangaan
• Zich inzetten voor duidelijke beslissingen
• Elkaar verantwoordelijk houden voor gedrag en prestaties
• Focussen op collectieve resultaten

2 De gezonde organisatie

Een gezonde organisatie is een organisatie die politiek en onduidelijkheid zo goed als uit haar omgeving heeft verwijderd. Daardoor stijgen de productiviteit en het moreel, en goede mensen gaan bijna nooit weg. Voor leiders die wat sceptisch zijn: u kunt er zeker van zijn dat dit helemaal niet klef of soft is. Het is net zo tastbaar en praktisch als al het andere dat een bedrijf doet, en zelfs nog belangrijker.

Waarom? Omdat de slimste organisatie ter wereld, de organisatie die strategie en financiën en marketing en technologie beheerst, uiteindelijk zal falen als ze ongezond is. Geloof me, ik heb het keer op keer zien gebeuren. Een gezonde organisatie zal altijd een manier vinden om te slagen, want zonder politiek en onduidelijkheid zal ze onvermijdelijk slimmer worden en elk stukje intelligentie en talent dat ze heeft, gebruiken.

Als dit allemaal waar is, en daar ben ik absoluut van overtuigd, waarom zien dan niet meer bedrijven de voordelen van een gezonde organisatie in? Ten eerste is het moeilijk. Het vereist hard werk en discipline gedurende een bepaalde periode, en het moet worden onderhouden. Bovendien is het niet geavanceerd of sexy. Dat betekent dat het niet interessant is voor een groep leidinggevenden die op zoek zijn naar een snelle oplossing of een wondermiddel, iets waarover ze zullen lezen in de Wall Street Journal of Bloomberg Businessweek. Bovendien is de gezondheid van een organisatie moeilijk nauwkeurig te meten. Het heeft invloed op zoveel verschillende aspecten van een onderneming dat het vrijwel onmogelijk is om het als een enkele variabele te isoleren en de unieke impact ervan op het bedrijfsresultaat te kwantificeren.

Maar de belangrijkste reden dat de gezondheid van organisaties onbenut blijft, is dat het moed vereist. Leiders moeten bereid zijn zichzelf, hun collega’s en het disfunctioneren binnen hun organisatie te confronteren met een ongebruikelijk niveau van eerlijkheid en volharding. Ze moeten bereid zijn om in ongemakkelijke situaties terecht te komen en problemen aan te pakken die hen verhinderen het potentieel te realiseren dat hen ontsnapt.

3 De vier disciplines

Wat moet een organisatie precies doen om gezond te worden? Er zijn vier eenvoudige maar moeilijke stappen. Dat zijn:

3.1. Een samenhangend leiderschapsteam opbouwen

De eerste stap is ervoor zorgen dat de leiders van de organisatie zich op een functionele, samenhangende manier gedragen. Als de mensen die verantwoordelijk zijn voor het runnen van een organisatie – of dat nu een bedrijf is, een afdeling binnen dat bedrijf, een startende onderneming, een restaurant, een school of een kerk – zich disfunctioneel gedragen, dan zal dat disfunctioneren zich trapsgewijs voortzetten in de rest van de organisatie en een rem zetten op een gezonde organisatie. En ja, er zijn concrete stappen die een leiderschapsteam kan nemen om dit te voorkomen.

3.2. Helderheid scheppen

De tweede stap om een gezonde organisatie op te bouwen, is ervoor zorgen dat de leden van dat leiderschapsteam intellectueel op één lijn liggen rond zes eenvoudige maar cruciale vragen. Leiders moeten duidelijk zijn over onderwerpen als waarom de organisatie bestaat en wat de belangrijkste prioriteit is voor de komende maanden. Leiders moeten eventuele hiaten tussen hen wegwerken, zodat mensen een, twee of drie niveaus lager volledige duidelijkheid hebben over wat ze moeten doen om de organisatie succesvol te maken.

3.3. Helderheid overcommuniceren

Pas nadat deze eerste twee stappen aan de gang zijn (gedrags- en intellectuele afstemming), kan een organisatie de derde stap ondernemen: de antwoorden op de zes vragen overcommuniceren. Leiders van een gezonde organisatie herhalen zich constant – en ik bedoel constant – en benadrukken wat waar en belangrijk is. Ze maken altijd de fout om te veel te zeggen in plaats van te weinig. Alleen al deze kwaliteit onderscheidt leiders van gezonde organisaties van anderen.

3.4. De helderheid versterken

Tot slot moeten leiders, naast overcommunicatie, ervoor zorgen dat de antwoorden op de zes cruciale vragen herhaaldelijk worden benadrukt met behulp van eenvoudige menselijke systemen. Dat betekent dat elk proces waarbij mensen betrokken zijn, van aanwerving en ontslag tot prestatiebeheer en besluitvorming, op een aangepaste manier is ontworpen om opzettelijk het unieke karakter van de organisatie te ondersteunen en te benadrukken.
Naast deze vier stappen is het essentieel dat een gezonde organisatie beter wordt in die ene activiteit die ten grondslag ligt aan alles wat ze doet: vergaderingen. Ja, vergaderingen. Zonder een paar eenvoudige maar fundamentele wijzigingen aan te brengen in de manier waarop vergaderingen plaatsvinden, zal een gezonde organisatie moeite hebben om datgene te behouden waaraan ze hard heeft gewerkt om het op te bouwen.
Kan een gezonde organisatie falen? Ja. Maar dat gebeurt bijna nooit. Echt waar. Wanneer politiek, ambiguïteit, disfunctioneren en onduidelijkheid tot een minimum worden beperkt, worden mensen geïnspireerd om producten te ontwerpen, klanten te bedienen, problemen op te lossen en elkaar te helpen op een manier waar ongezonde organisaties alleen maar van kunnen dromen. Gezonde organisaties herstellen van tegenslagen, trekken de beste mensen aan, stoten de anderen af en creëren kansen die ze niet hadden kunnen verwachten.
Aan het einde van de dag, aan het einde van het kwartaal, zijn werknemers gelukkiger, is het resultaat sterker en zijn leidinggevenden gerust omdat ze weten dat ze hun belangrijkste verantwoordelijkheid hebben vervuld: het creëren van een succesvolle omgeving.

Over Trixolutions en Patrick Lencioni

Trixolutions is exclusief CAPA PRO geaccrediteerd en daardoor lid van de Table Group van Patrick Lencioni. Samen zetten we ons in om werknemers meer voldoening te geven door organisaties gezonder te maken. Trixolutions heeft gewerkt met honderden senior leidinggevenden en hun teams in organisaties.. Door zijn werk als bestsellerauteur is Patrick Lencioni ceen pionier in de beweging rond gezonde organisaties, Trixolutions is heel fier rechtsreeks met hem te kunnen samenwerken.

capaprobadge

Mogelijkheden (digitale) opleiding en coaching

Bovenstaande inzichten, methodieken en oefeningen kunnen u aangeboden worden in de volgende formats:

Offline (Covid-19 proof)

 • Persoonlijke coaching
 • Inspiratiesessie van 1,5 uur
 • Workshop van een halve dag
 • Opleidingstraject

Online (Platform ZOOM, TEAMS of VEDAMO)

 • Persoonlijke Coaching
 • Inspiratiesessie van 1,5 uur in onze Trixolutions Virtual Classroom
 • Workshop van een halve dag in onze Trixolutions Virtual Classroom
 • Digitale Learning Journey

Vraag hier een gratis demo aan van onze Trixolutions Virtual Classroom! Vraag hier meer info over de mogelijkheden!