De 5 Frustraties van Teamwork

The five behaviors of a cohesive team

Het Model – De vijf teamfrustraties van teamwork (by Patrick Lencioni)

Frustratie 1:
Gebrek aan vertrouwen
De angst om kwetsbaar te zijn bij teamleden verhindert dat er vertrouwen wordt opgebouwd binnen het team.

Frustratie 2:
Angst voor conflicten
De wens om kunstmatige harmonie te bewaren, onderdrukt het ontstaan van productieve, ideologische conflicten.

Frustratie 3:
Gebrek aan betrokkenheid
Het gebrek aan duidelijkheid of buy-in verhindert teamleden om beslissingen te nemen waar ze zich aan houden.

Frustratie 4:
Aansprakelijkheid vermijden
De behoefte om interpersoonlijk ongemak te vermijden, weerhoudt teamleden ervan elkaar aansprakelijkheid te houden voor hun gedrag en prestaties

Frustratie 5:
Geen aandacht voor de resultaten
Het nastreven van individuele doelen en persoonlijke status vermindert de focus op het collectieve succes.

Teamfrustraties overwinnen

1 Inleiding

Of je het nu leuk vindt of niet, alle teams zijn potentieel disfunctioneel. Dat is onvermijdelijk omdat ze uit feilbare, onvolmaakte mensen bestaan. Van het basketbalveld tot de executive suite, politiek en onduidelijkheid zijn meer regel dan uitzondering. Het disfunctioneren onder ogen zien en focussen op teamwerk is echter vooral van cruciaal belang aan de top van een organisatie, omdat het executive team de toon zet voor hoe alle werknemers met elkaar samenwerken.

Een voormalige klant, de oprichter van een miljardenbedrijf, beschreef de kracht van teamwerk het beste toen hij me eens vertelde: “Als je alle mensen in de organisatie in dezelfde richting zou kunnen laten roeien, zou je elke sector en elke markt kunnen domineren tegenover eender welke concurrentie.”

Telkens wanneer ik dit vertel tegen een groep leiders, knikken ze onmiddellijk met hun hoofd, maar op een wanhopige manier. Ze lijken de waarheid ervan in te zien terwijl ze zich tegelijkertijd overgeven aan de onmogelijkheid om het daadwerkelijk te laten gebeuren.

Gelukkig is er hoop. In tegenstelling tot conventionele wijsheid, zijn de oorzaken van het dysfunctioneren zowel identificeerbaar als geneesbaar. Ze zijn echter niet gemakkelijk weg te krijgen. Om een team functioneel en samenhangend te maken, zijn moed en discipline vereist die veel groepen niet lijken te kunnen opbrengen.

2 De frustraties aanpakken

Om je team te verbeteren en het disfunctioneren waarmee je wordt geconfronteerd beter te begrijpen, stel je jezelf deze eenvoudige vragen:

• Geven teamleden openlijk en gemakkelijk hun mening?
• Zijn teamvergaderingen boeiend en productief?
• Komt het team snel tot beslissingen en voorkomt het dat het vastloopt door consensus?
• Confronteren teamleden elkaar over hun tekortkomingen?
• Offeren teamleden hun eigen belangen op voor het welzijn van het team?

Hoewel geen enkel team perfect is en zelfs de beste teams soms worstelen met een of meer van deze problemen, werken de beste organisaties er constant aan om ervoor te zorgen dat hun antwoorden ‘ja’ zijn. Als je veel van deze vragen met ‘nee’ hebt beantwoord, heeft jouw team wellicht wat werk nodig.

De eerste stap om politiek en onduidelijkheid binnen jouw team te verminderen, is begrijpen dat er vijf frustraties zijn en dat de frustraties die van toepassing zijn, één voor één moeten worden aangepakt.

3 De frustraties

3.1. Gebrek aan vertrouwen

Dit gebeurt wanneer teamleden terughoudend zijn om zich kwetsbaar op te stellen tegenover elkaar en niet bereid zijn hun fouten, zwakheden of behoeften toe te geven. Zonder een bepaald comfortniveau onder de teamleden is een basis van vertrouwen onmogelijk.

3.2. Angst voor conflicten

Teams die geen vertrouwen hebben, zijn niet in staat om ongefilterd en gepassioneerd te discussiëren over belangrijke kwesties, waardoor situaties ontstaan waarin teamconflicten gemakkelijk kunnen veranderen in verhulde discussies en achterklap. In een werkomgeving waar teamleden hun mening niet openlijk uiten, worden slechte beslissingen genomen.

3.3. Gebrek aan betrokkenheid

Zonder conflicten is het moeilijk voor teamleden om zich aan de beslissingen te houden, waardoor een omgeving ontstaat waarin dubbelzinnigheid heerst. Gebrek aan richting en betrokkenheid kan werknemers, met name topmedewerkers, misnoegd maken.

3.4. Aansprakelijkheid vermijden

Wanneer teams geen duidelijk actieplan hebben, aarzelen zelfs de meest gefocuste en gedreven individuen om hun collega’s te bellen over activiteiten en gedragingen die contraproductief kunnen lijken voor het algemene welzijn van het team.

3.5. Geen aandacht voor de resultaten

Teamleden hebben van nature de neiging om hun eigen behoeften (ego, loopbaanontwikkeling, erkenning, enz.) boven de collectieve doelen van het team te stellen wanneer individuen niet aansprakelijk worden gehouden. Als een team de prestatiegerichtheid uit het oog heeft verloren, lijdt het hele bedrijf er uiteindelijk onder.

4 De beloningen

Het streven naar een functioneel, samenhangend team is een van de weinige resterende concurrentievoordelen voor organisaties die zich op een krachtige manier willen onderscheiden. Functionele teams vermijden het om tijd te verspillen door over de verkeerde kwesties te praten en keer op keer terug te komen op dezelfde onderwerpen vanwege een gebrek aan buy-in. Functionele teams nemen ook kwalitatief betere beslissingen en bereiken meer in minder tijd en met minder afleiding en frustratie. Bovendien verlaten “A”-spelers zelden organisaties waar ze deel uitmaken van een samenhangend team.

Succesvol teamwerk gaat niet over het beheersen van subtiele, gesofisticeerde theorieën, maar over het omarmen van gezond verstand met een ongebruikelijk niveau van discipline en volharding. Ironisch genoeg zijn teams succesvol omdat ze buitengewoon menselijk zijn. Door de onvolkomenheden van hun menselijkheid te erkennen, overwinnen leden van functionele teams de natuurlijke neigingen die teamwerk zo moeilijk maken.

Over Trixolutions en Patrick Lencioni

Trixolutions is exclusief CAPA PRO geaccrediteerd en daardoor lid van de Table Group van Patrick Lencioni. Samen zetten we ons in om werknemers meer voldoening te geven door organisaties gezonder te maken. Trixolutions heeft gewerkt met honderden senior leidinggevenden en hun teams in organisaties.. Door zijn werk als bestsellerauteur is Patrick Lencioni ceen pionier in de beweging rond gezonde organisaties, Trixolutions is heel fier rechtsreeks met hem te kunnen samenwerken.

capaprobadge

Mogelijkgeden (digitale) opleiding en coaching

Bovenstaande inzichten, methodieken en oefeningen kunnen u aangeboden worden in de volgende formats:

Offline (Covid-19 proof)

  • Persoonlijke coaching
  • Inspiratiesessie van 1,5 uur
  • Workshop van een halve dag
  • Opleidingstraject

Online (Platform ZOOM, TEAMS of VEDAMO)

  • Persoonlijke Coaching
  • Inspiratiesessie van 1,5 uur in onze Trixolutions Virtual Classroom
  • Workshop van een halve dag in onze Trixolutions Virtual Classroom
  • Digitale Learning Journey

Vraag hier een gratis demo aan van onze Trixolutions Virtual Classroom! Vraag hier meer info over de mogelijkheden!