Blog

0 comments on “3 vragen die het vertrouwen bevorderen”

3 vragen die het vertrouwen bevorderen

3 vragen die vertrouwen bevorderen

Denk aan alle vragen die u aan een medewerker stelt voordat deze wordt aangenomen: vragen om te weten wie ze zijn, welke ervaring zij hebben, hoe ze in uw organisatie kunnen passen.

Denk nu na over alle vragen die u aan een werknemer stelt wanneer zij hebben besloten uw bedrijf te verlaten: vragen om erachter te komen waar ze naartoe gaan, waarom ze zijn weggegaan, wat u kon hebben het anders gedaan als werkgever.

Natuurlijk praat je waarschijnlijk dagelijks met je werknemers, of tenminste een paar keer per week. Tijdens die gesprekken stel je natuurlijk vragen over wat er in de workflow van het team gebeurt, maar hoe zit het met vragen die echt de kern raken van hoe een medewerker het doet in zijn rol?

Als managers net zo veel om hun personeel geven (en laten zien dat ze erom geven) als ze doen tijdens sollicitatiegesprekken of bij sollicitatiegesprekken, zou iedereen beter af zijn. Ik zeg niet dat je elke dag een volledig gesprek met je werknemers moet hebben over hoe ze zich voelen over hun baan. Het kan beginnen met iets simpels als het stellen van deze drie vragen:

Hoe vind je je baan?

Dit lijkt misschien een vraag die je zou reserveren voor nieuwe aanwervingen. Het is een beladen vraag, maar omdat het zo’n beladen vraag is, roept het veel onderliggende dingen op over wat er goed en fout zou kunnen gaan voor de werknemers en stelt het je als een leider in staat om ze direct aan te pakken.

Waar kan ik je mee helpen?

Deze vraag is een mooie herinnering voor uw werknemers dat u als hun leider er bent om hen te helpen. Medewerkers kunnen zich echt inleven in het idee dat ze de dingen alleen moeten aanpakken, maar als ze deze vragen stellen, raken ze er een beetje van af en weten ze dat ze niet alleen aan het werk zijn.

Wat kan ik beter doen?

Nederigheid is belangrijk in een leider en enorm onderschat. Deze vraag vertelt uw medewerkers niet alleen dat u begrijpt dat u steeds beter kunt worden in uw werk, het is ook een achterdeur om hen te laten nadenken over de strijd die ze hebben. Als u deze dingen kent, kunt u problemen sneller oplossen voordat ze een grotere deal worden.

Laat uw werknemers zien dat u om hen geeft – en niet alleen als het begin of het einde van hun tijd met uw bedrijf – door deze vragen af ​​en toe te stellen. U ziet misschien dat uw retentiegraden omhoog gaan.

0 comments on “Johari Venster, de basis voor goede communicatie”

Johari Venster, de basis voor goede communicatie

Johari Venster

Hoe goed kun jij omgaan met kritiek? Dat iemand zegt dat je iets verkeerd hebt gedaan, of niet goed genoeg? Of dat je je gedrag moet veranderen? Veel mensen ervaren het als een persoonlijke aanval. Ze reageren als door een wesp gestoken.

De belangrijkste reden om open te staan voor feedback van anderen, is dat het je zelfkennis vergroot.

Iedereen heeft een bepaalde mate van zelfkennis. En met zelfkennis bedoelen we de mate waarin je bekend met je eigen gedrag en het mogelijke effect daarvan op anderen. Mensen in je omgeving hebben gedeeltelijk ook deze kennis over jou. Zij weten hoe jij je gedraagt in bepaalde situaties en zij kennen ook de mogelijke effecten. Maar er zijn ook gedragsgebieden die je zelf niet kent, maar anderen gedeeltelijk wel.

Door het model te gebruiken probeer je inzicht te krijgen in het volgende:

  • De Open Ruimte: wat is bekend bij mij en bij de ander?
  • De Blinde Vlek: wat is bekend bij de ander, maar niet bij mij?
  • De Verborgen Ruimte: wat is alleen bekend bij mijzelf?
  • Het Onbekende: wat is onbekend bij mijzelf en bij de ander?

Door voortdurend te werken aan het vergroten van de Open Ruimte werk je actief aan een vertrouwelijke relatie. Dit is alleen mogelijk door de feedback van een ander, en het aanbieden van de juiste informatie. Het gevolg hiervan is dat de Blinde Vlek en de Verborgen Ruimte krimpen. Alle belangrijke informatie ligt dan voor beide partijen open op tafel.

Simpel maar effectief

Juist doordat het Johari Venster zo simpel is, werkt het zeer effectief. Het kan bijvoorbeeld helpen inzicht te verkrijgen in de communicatie bij een conflict. Wat ging er mis? Misschien had de ander bepaalde ideeën, meningen of gedachten over jou, waarvan je niet op de hoogte was (Blinde vlek). Of was er onvoldoende informatie beschikbaar (Verborgen Ruimte).

Sterkste middel: zelfreflectie

De ware kracht van het model komt naar boven wanneer het wordt gebruikt waarvoor het is gemaakt: inzicht in de relatie en daarmee vooral zelfreflectie. Er kan enorm veel wint worden behaald door: bewustzijn te creëren over je eigen handelen en hoe dit door anderen wordt gezien en ervaren. Door opener te communiceren en rekening te houden met de principes en grenzen van een ander.

Meer inzicht, meer mogelijkheden

Het Johari Venster kan ons helpen te werken aan de relatie die we met onszelf en anderen hebben en biedt daardoor mogelijkheden om te groeien in onze relaties. De mogelijkheden zijn veelzijdig voor zowel onze persoonlijke en professionele relaties en kunnen zelfs helpen in onze communicatie met de doelgroep. Maar de ware kracht komt pas echt naar voren wanneer we het model toepassen op onszelf. De winst volgt dan vanzelf, misschien niet op de korte termijn, maar wel op de lange termijn.

0 comments on “Samenwerken en het belang van vertrouwen”

Samenwerken en het belang van vertrouwen

De veelgebruikte beschrijving van het woord TEAM als afkorting zegt genoeg: ‘Together Everyone Achieves More’. De basis van teamwork is samenwerking en aan de basis van samenwerking ligt vertrouwen.

De piramide van Patrick Lencioni

In zijn boek ‘The five Disfunctions of a Team’ beschrijft Patrick Lencioni een piramide van 5 lagen die de volwassenheid van team functioneren beschrijven. De lagen zijn met elkaar verbonden, wat betekent dat de volwassenheid van een team beweegt van onder naar boven, richting effectieve prestaties. Elk van de vijf lagen beschrijft een uitdaging:

  • gebrek aan vertrouwen
  • angst voor conflict
  • gebrek aan betrokkenheid
  • ontwijken van verantwoordelijkheid
  • weinig aandacht voor team resultaten

Aan de basis van de piramide staat het gebrek aan vertrouwen tussen teamleden. Wanneer mensen elkaar niet vertrouwen, durven mensen ook niet eerlijk met elkaar in discussie te gaan en ontstaat er angst voor conflict. Open en eerlijke discussies zijn nodig om nieuwe ideeën op tafel te brengen en goeie ideeën op de beste manier uit te werken. Wanneer mensen geen conflicten aan gaan zullen er alleen vlakke discussies ontstaan en slechts beperkte vooruitgang geboekt worden in de uitvoering.
De angst voor conflicten leidt op zijn beurt tot een gebrek aan betrokkenheid. Wanneer teamleden niet open en eerlijk hun mening kunnen geven bij conclusies en beslissingen na een discussie, zullen zij alleen bij uitzondering gecommitteerd zijn aan de afspraken die gemaakt worden binnen het team.

De top van de piramide wordt ingevuld door het gevaar van het gebrek aan aandacht voor team resultaten. Dit gevaar treedt op wanneer mensen zich niet verantwoordelijk voelen voor de resultaten van het team, en zich daardoor liever richten op persoonlijke ego’s en/of carrière ontwikkeling.

De pracht van deze piramide is dat concrete problemen die in teams spelen terug te brengen zijn naar een belangrijke basis: het vertrouwen tussen mensen. Vertrouwen dat mensen hun afspraken nakomen, vertrouwen dat mensen zich focussen op de resultaten voor de hele groep en niet voor hun persoonlijke geheime agenda. Vertrouwen dat iedereen zijn kennis en ervaring maximaal benut binnen elk samenwerkingsverband en ten alle tijden voor zijn mening durft uit te komen.

Meer weten over vertrouwen? Lees dan zeker volgend artikel op onze website: https://trixolutions.be/2018/03/02/de-formule-voor-vertrouwen/.

0 comments on “Tips om betere vragen te stellen”

Tips om betere vragen te stellen

Vragen stellen is de beste manier om een goed gesprek te voeren. Wanneer het antwoord je niet bevalt, moet je betere vragen stellen! Door niet de juiste vragen te stellen, krijg je misschien niet die feedback die je nodig hebt om je acties te kunnen bijstellen. Je krijgt misschien niet de antwoorden die je verder helpen.

Wanneer je iets wilt weten, moet je het vragen! Je dient dan wel te weten naar wat voor antwoord je op zoek bent. Een mening? Een goed gefundeerd antwoord gebaseerd op feiten? Wanneer je weet waar je naar op zoek bent en aan wie je dat moet vragen, is het zaak je vraag zo te formuleren dat je de best mogelijke antwoorden krijgt.  Vragen stellen is daarmee een vaardigheid die, net zoals andere vaardigheden, geoefend dient te worden. Hier zijn 10 tips om jouw vraagtechniek naar een hoger niveau te tillen.

Stel geen ‘Ja of Nee’ vragen

Wanneer je een gesloten vraag stelt die met ‘Ja’ of ‘Nee’ beantwoordt kan worden, krijg je onvolledige informatie. Bovendien kan jouw mening doorklinken voor de vraagsteller waardoor er een oordeel gehoord kan worden wat de relatie onder druk kan zetten. Stel daarom ‘open’ vragen. Gesloten vragen beginnen met een werkwoord en leiden tot een ‘Ja’ of een ‘Nee’. Open vragen beginnen met Wie, Wat, Waar, Waarom en Hoe. Open vragen laten mensen nadenken over het antwoord en geven je meer informatie.

Gebruik de kracht van stilte

Begin met bewust vragen te stellen en wacht even op het antwoord, luister naar het antwoord en wacht weer enkele tellen. Vaak heeft de geïnterviewde meer informatie die hij of zij vertelt wanneer je een korte stilte laat vallen. Stiltes laten vallen is een krachtige techniek, mensen krijgen de behoefte de stilte te vullen en dikwijls geven ze je dan pas de relevante informatie waarnaar je op zoek bent.

Onderbreek de verteller niet

Onderbreken onderbreekt ook hun gedachtenstroom en stuurt het antwoord wellicht in een richting die je niet wilt. Stel je vraag en laat vervolgens de ander diens antwoord formuleren. Zelfs wanneer je denkt dat dit niet het antwoord is naar waar je op zoek bent, is het beter niet te onderbreken.

Samenvatten 

Luister naar het antwoord, vat samen, en gebruik dat antwoord om het gesprek eventueel in de richting te sturen die jij wilt. Wanneer je die behoefte hoort en in je samenvatting doorgeeft, verbeter je niet alleen de kwaliteit van het gesprek maar ook van de relatie. Het horen van behoeftes verbindt mensen.

Vraag om advies, niet om gunsten

Mensen geven graag hun mening. Je geeft de ander een goed gevoel als hij of zij je ergens mee helpen kan. Respecteer de tijd van anderen. Erken dat wanneer je iets vraagt waar anders iets voor gerekend zou worden. Begin dit soort gesprekken met ‘Ik realiseer me dat je voor dit soort vragen normaliter betaald krijgt’.

Een goede vraag vraagt om creatief denken

Een goede vraag heeft iets creatiefs in zich. De juiste vraag stellen betekent de juiste informatie sneller tot je beschikking krijgen.

 

 

0 comments on “Communicatievaardigheden voor succes op de werkplek”

Communicatievaardigheden voor succes op de werkplek

Het vermogen om effectief te communiceren met leidinggevenden, collega’s en personeel is essentieel, ongeacht in welke branche u werkt. Werknemers in het digitale tijdperk moeten weten hoe ze berichten effectief kunnen overbrengen en ontvangen, zowel persoonlijk als via telefoon, e-mail en sociale media.

0 comments on “3 tips voor de perfecte elevator pitch”

3 tips voor de perfecte elevator pitch

De elevator pitch, een korte maar krachtige presentatie waarin jij een potentiële klant of investeerder moet overtuigen van jouw product of dienst.

De term komt uit New York, de naam geeft de tijdsduur weer waarin een lift van de onderste naar de bovenste verdieping gaat, in ongeveer 30 seconden tot 3 minuten. Dit wachtmoment is een uitgelezen kans wanneer je een belangrijk iemand moet spreken waar je maar geen afspraak mee kan maken. Je wacht tot diegene arriveert bij de lift, stapt “toevallig” ook in en vervolgens is het tijd om te pitchen.

Maar hoe maak je met een elevator pitch een onvergetelijke indruk? Hoe zorg je dat jouw verhaal de interesse van een potentiële klant of investeerder wekt?

Pas je pitch aan op je doelgroep

Wanneer je dagelijks enthousiast bezig bent met jouw onderneming, is jouw kennis over een product of dienst optimaal. Maar zodra je jouw pitch houdt, kan het zijn dat je iemand tegenover je hebt staan die minder of zelfs helemaal niet thuis is in jouw markt. Probeer jezelf daarom in de schoenen van de luisteraar te verplaatsen en pas je jargon hier op aan.

Zorg voor een knallende eerste indruk

Grijp de aandacht van de eerste seconde. Wanneer je in gesprek met iemand gaat of je luistert naar een presentatie, dan zijn de eerste 20 seconden erg belangrijk. In deze tijd bepaal jij of de luisteraar namelijk al of je een verhaal interessant vind. Probeer er dan ook voor te zorgen dat je tijdens deze eerste indruk de aandacht van de luisteraar voor 100% hebt, en deze 100% aandacht ook vast weet te houden gedurende jouw pitch.

Creëer emotie

De ‘why’ van jouw verhaal is enorm van belang in een pitch, omdat deze overdraagbaar is. Zodra jij jouw enthousiasme kunt overdragen dan slaagt jouw Elevator Pitch. Het zit hem in het zodanig verpakken van je boodschap, dat de luisteraar hem kan begrijpen, onthouden, maar vooral doorvertellen.

0 comments on “Netwerken, het is een kunst!”

Netwerken, het is een kunst!

Netwerken is een must voor elke ambitieuze professional. Door met andere professionals te praten en je netwerk uit te breiden, bouw je geloofwaardigheid op. Je toont dat je weet waarover je praat en de mensen leren ook je menselijke kant kennen.

Voor een goede ontwikkeling van je loopbaan is netwerken namelijk onmisbaar. Een netwerk bestaat uit mensen, jouw netwerkcontacten, die iets voor je kunnen betekenen bij bijvoorbeeld het zoeken naar werk. Door te netwerken kun je via informele contacten aan een nieuwe baan of opdracht komen. Ook kun je netwerken gebruiken om structureel je eigen positie en je mogelijkheden op de snelveranderende markt in de gaten te houden.

Hoe begin je daar nu aan? Onderstaande netwerktips helpen je op weg.

Bereid je voor

Een netwerkevenement is een zakelijke ontmoeting dus behandel het ook zo. Wees voorbereid en kom ruim op tijd. Ken je publiek, verdiep je van te voren in je netwerkpartner en eventueel de bedrijfscultuur. Als je zenuwachtig bent, bereid ook een aantal gespreksonderwerpen en ijsbrekers voor.

Stel doelen op

Wat wilt u uit uw netwerk halen? Als u dit in kaart heeft, kunt u gerichter netwerken en u bijvoorbeeld voor relevante borrels inschrijven. Ook praat het makkelijker met anderen als u weet wat uw doelen zijn.

Goede houding = positieve indruk

Neem een rechte houding aan, maak oogcontact en lach! Zo kom je zelfzeker en open over. Voorkom dat je met borden en glazen moet jongleren en houd je rechterhand vrij voor het schudden van handen en uitdelen van visitekaartjes.

Actief luisteren

Dat houdt in dat je jezelf probeert te verplaatsen in wat de ander vertelt. Zo probeer je het verhaal van de ander tot een gemeenschappelijk verhaal te maken dat jullie beiden aanbelangt. Door te luisteren ontdek je de noden en doelen van je gesprekspartners en ontdek je misschien openingen naar win-winmogelijkheden. Andersom zal je er niets uithalen als je alleen maar toehoort en zelf niets toevoegt aan het gesprek. Je moet anderen het idee geven dat je ze nu of in de toekomst kan helpen.

Voor wat, hoort wat

Dit geldt ook bij het netwerken. Je bewijst dat je niet alleen bent gekomen om te halen, maar dat je anderen ook wat gunt. Help mensen uit je netwerk waar je kan.

Houd je contacten warm

Wees pro-actief in het onderhouden van contacten!

0 comments on “Hoe de MBTI u kan helpen een sterker bedrijf op te bouwen”

Hoe de MBTI u kan helpen een sterker bedrijf op te bouwen

MBTI is de indicator van het Myers-Briggs-type; de meest gebruikte persoonlijkheidstest ter wereld, met elk jaar meer dan 3,5 miljoen beoordelingen. De persoonlijkheidstest omvat het gedrag, de eigenschappen en het karakter van een individu op basis van de theorieën ontwikkeld door de psycholoog Carl Jung. Een van de uitgangspunten van Jungs model is dat ieder van ons een aangeboren drang heeft om te groeien

Ongeveer 80% van de bedrijven vertrouwt op dit soort tests om sterkere, effectievere teams en gezondere organisaties te bouwen.

0 comments on “Conflict Management: 3 belangrijke mindsets”

Conflict Management: 3 belangrijke mindsets

Conflict

Een conflict neemt vele vormen aan binnen een organisatie. Uw team kan betwisten hoe het werk moet worden gedaan, hoe middelen moeten worden toegewezen of hoe inkomsten moeten worden herverdeeld. Conflicten zijn van nature een kritisch proces rond een idee of een oplossing. Mensen hebben verschillende perspectieven, hebben verschillende motieven en daarom bestaat er een conflict. Het bestaan ​​van conflicten kan echter erg gezond zijn voor de effectiviteit van uw team. Wanneer een conflict zich voordoet, biedt het kansen om verschillende perspectieven te synthetiseren, oplossingen uit te testen en te profiteren van collectieve intelligentie.

Conflicthantering is altijd een belangrijke vaardigheid geweest, die managers moeten beheersen om ervoor te zorgen dat hun bedrijf soepel verloopt. Het aannemen van onderstaande mindsets is cruciaal voor u en het succes van uw bedrijf.

Denk empathisch na

Het is cruciaal om zich in te leven in de ideeën en situatie van uw medewerkers. Een geweldige leider geeft om de mening van elke medewerker.

Wanneer een conflict oververhit is, moet je de emotie naar een beheersbaar niveau brengen. Laat mensen hun frustratie uiten. Stoom afblazen. Je moet goed luisteren en nadrukkelijk knikken. Probeer zo mogelijk actief te luisteren tussen partijen die ruzie maken. Aandachtig luisteren kan u een beter begrip geven van elk van hun standpunten.

Denk transparant

Leg alle kaarten op tafel. Zorg ervoor dat iedereen op dezelfde pagina staat. Veel conflicten ontstaan ​​door een gebrek aan informatie, wat leidt tot misverstanden.

Wees bovendien duidelijk over de kenmerken van het conflict. Is het een persoonlijke kwestie of een institutionele kwestie? Nadat u een onderscheid tussen beide hebt gemaakt, kunt u vervolgens beslissen over een passende manier van handelen.

Blijf gefocust op het probleem

Het is essentieel om iedereen gefocust te houden op de gemeenschappelijke doelen van het bedrijf. Communiceer deze doelen duidelijk en specifiek. Een oplossing die de organisatie waarschijnlijk dichter bij zijn doelstellingen brengt, is ontegenzeggelijk waardevoller dan een oplossing die alleen een team of een individu ten goede komt.

Conflicten zijn cruciaal voor de effectiviteit van teams, maar kunnen ook schadelijk zijn als ze niet worden opgelost. Een effectieve leider beschouwt conflictoplossing als een kans voor groei voor het bedrijf, maar ook als een leerervaring voor zijn of haar eigen volwassenheid met leiderschap. Wees empathisch, wees transparant en blijf gefocust, zodat je je mensen door ongunstige omstandigheden kunt leiden.

0 comments on “Storytelling: hoe de grootste leiders hun team motiveren”

Storytelling: hoe de grootste leiders hun team motiveren

Storytelling, het is een van de krachtigste leiderschapstools. Leiders kunnen storytelling gebruiken om de motivatie van hun werknemers te vergroten en hen te inspireren om grotere dingen te bereiken.

Storytelling is geen nieuw concept, het bestaat al sinds het begin van de beschaving. Het vertellen van verhalen is een universele menselijke conditie. Het is gemakkelijk om cijfers of feiten te vergeten na een vergadering, maar een goed verhaal blijft veel langer in de gedachten van de luisteraar.